Door Alet Klarenbeek van UP! Nederland
Voor Coalitiegenoten van Aanpak Eenzaamheid Alkmaar

In september hebben zes Coalitiegenoten meegedaan aan de interactieve workshop over ouderencommunicatie van Alet Klarenbeek.
Zij begon in 2017 de landelijke campagne UP!, met live en online programma’s rond zingeving en levensvragen en bracht in 2021 een boek uit ‘Ik ben niet eenzaam’ waarin ze haar kennis en ervaring samenbracht.

Deelnemers aan deze workshop waren medewerk(st)ers van Artiance, ZorgIn, ontmoetingscentrum De Sociëteit, Steunpunt Eenzaamheid, Welzijn Wonen Plus (Schermer en Graft-De Rijp) en Alkmaar Sport.

Verslag van een deelnemer
Hanneke Vries van Artiance was erbij en deelt haar bevindingen: ‘De workshop is zeer goed ontvangen. Zes deelnemers gingen heel concreet aan de slag: ieder nam een project van zichzelf onder loep, hoe wil je dit project onder de aandacht brengen? Hoe kun je er voor zorgen dat er mensen op af komen?
Na elke bijeenkomst ging iedereen aan de slag met huiswerk en dat werd ingeleverd bij Alet, die het voorzag van feedback. Deze werd ook weer besproken in de bijeenkomst, waardoor je van elkaar kunt leren en mee kunt denken om -laten we zeggen- “de Alet-methode’’ eigen te maken. Na drie bijeenkomsten had ieder een doordacht product (flyeropzet) om zelf in de praktijk verder mee te gaan.

’ Kruip in de huid van je doelgroep ‘
Denk altijd vanuit de doelgroep! Dat zeggen we natuurlijk allemaal allang, maar wat betekent dat echt? Kruip in de huid van de doelgroep. Welke bezwaren (beren op de weg) ervaren deze mensen? Bijvoorbeeld: is er goed openbaar vervoer? Ben je voor het donker thuis? Kan ik mijn elektrische fiets veilig stallen? Komen er alleen maar vrouwen? Daarom moet je voorafgaand goed verdiepen en weten op welke doelgroep je je richt. Dat vraagt om specificatie, alleen ‘ouderen’ is niet genoeg.

Denk goed na over het beeld dat je gebruikt bij je tekst. Het moet direct uitstralen dat het leuk is om naartoe te gaan. Vermijd zoveel mogelijk Stockfoto’s, maar zorg voor eigen (sfeer-)foto’s.
Wees helder in je titel, in je call to action.. Maak een duidelijk tekstblokje met feitelijke informatie over wat, waar, wanneer, enzovoorts.’

Tips voor de PR-tekst
‘Niet: Heel vaak begin je een pr-tekst over je eigen organisatie: wat je allemaal doet, hoe goed en geweldig. Dat is leuk voor een evaluatie, maar niet voor je communicatie naar de doelgroep. Wél: Gebruik citaten, vraag het na bij een aantal mensen: waarom komen ze? Wat heeft het ze gebracht? Wat dachten ze de eerste keer? Wat trok hen over de streep?

Wees kritisch op je tekst! Wees kort, duidelijk en enthousiasmerend.
Niet belerend en altijd het positieve benadrukken. Kom met de oplossing, niet met het probleem.
Niet hebben over eenzaamheid, maar over leuke dingen die je kunt doen.
Het allerbelangrijkste: Het gaat altijd over mensen. Dus … vraag het hen zelf.’

Conclusies
Uit de workshop blijkt dat voorbereiding en inhoudelijke verdieping een gedegen investering vragen. Dat kost tijd maar die investering loont, volgens Alet Klarenbeek en blijkt ook uit de reacties van de deelnemers. We kunnen (moeten) de aandacht veel meer richten op het specificeren van de doelgroep en het bereiken ervan in plaats van (te) veel tijd en energie steken in de organisatie van een activiteit, waardoor er vaak te weinig tijd overblijft voor een goede, gerichte pr-campagne en je de gewenste deelnemers niet goed bereikt.

Meedoen aan de volgende workshop?
Er komt nog workshop door Alet Klarenbeek van UP!
En er is plaats voor zes deelnemers, zodat iedereen voldoende aandacht krijgt.
Hanneke Vries: ‘Pak deze kans! Ik kan het echt iedereen van de Coalitie van harte aanbevelen om hier aan mee te doen!’

Data: 12, 19 en 26 januari
Tijd: 9.30 – 12.00 uur Locatie: Alkmaar (wordt nog bekend gemaakt)
Voorwaarde is dat de deelnemer al een concreet project heeft om aan te werken in de workshop en tijd vrijmaakt om de huiswerkopdrachten te kunnen maken.

Voor aanmelden en/of meer informatie: Carla de Ruiter, gemeente Alkmaar: cruiter@alkmaar.nl