Het Steunpunt Eenzaamheid Alkmaar wil eenzaamheid bespreekbaar maken en mensen helpen bij het zetten van stappen om eenzaamheid aan te pakken, bij zichzelf of bij iemand in hun omgeving.
Het Steunpunt Eenzaamheid Alkmaar werkt met ambassadeurs. Dit zijn mensen die in de wijk een groot netwerk hebben en zich willen inzetten tegen eenzaamheid. Zij helpen bij bewustwording en het bespreekbaar maken van eenzaamheid, maar ook door bekender te maken wat het Steunpunt Eenzaamheid Alkmaar kan betekenen en zo nodig een warme overdracht te doen. Door middel van de ambassadeurs worden mensen bereikt die anders niet of moeilijk in beeld komen. Dit komt omdat iedere ambassadeurs in een eigen setting werkt.

Ogen en oren in de wijk
De ambassadeurs komen uit verschillende werkvelden: bijvoorbeeld een eigenaar van een supermarkt, een gebiedsconsulent, een sportregisseur of een voorganger van een kerk. Deze ambassadeurs komen in hun dagelijks werk allerlei mensen tegen, dus ook mensen die zich eenzaam kunnen voelen of mensen die eenzaamheid bij iemand anders vermoeden maar niet goed weten hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan.
Doordat de ambassadeurs hun ‘antennes’ hebben openstaan, kunnen ze signalen oppikken en een gesprek hierover aanknopen en eventueel mensen doorverwijzen. Ze zijn dus in hun dagelijkse werk de ogen en oren van het Steunpunt in het leven van alledag.

Praatje in de supermarkt
Zo kan het dus gebeuren dat vanuit een praatje in de supermarkt iemand terecht komt bij het Steunpunt Eenzaamheid Alkmaar om verder te kijken wat iemand zou willen doen om zijn of haar gevoelens van eenzaamheid te verminderen.
Het Steunpunt Eenzaamheid Alkmaar is erg blij met de betrokkenheid en inzet van onze ambassadeurs. Extra ambassadeurs zijn van harte welkom om het bereik in de wijk verder te vergroten.