Het ontdekken van de seksuele en genderidentiteit kan een lastig en eenzaam proces zijn, helemaal voor iemand met een afwijzende omgeving. Veilige Haven Alkmaar biedt hulp- en dienstverlening voor (jonge) mensen die worstelen met hun homoseksuele, lesbische, bi- of interseksuele gevoelens of hun transgender zijn, met name aan mensen met een biculturele of religieuze achtergrond.

Ouders of opvoeders van LHBTI’ers voelen hen niet altijd aan, soms uit onwil, soms uit onwetendheid. En de jongeren durven er niet over te praten uit angst voor afwijzing, straf of sociale uitsluiting. De gevolgen kunnen groot zijn: eenzaamheid, slechte schoolresultaten, onthechting en sociaal-emotionele problemen.

Ruimte voor vragen en bijstand
De gemeente Alkmaar is daarom in samenwerking met MEE & de Wering gestart met Veilige Haven Alkmaar. Het is een plek waar mensen met een afwijzende omgeving terechtkunnen met vragen over hun geaardheid en identiteit. 
De professionals van Veilige Haven Alkmaar zijn specifiek geschoold in het bieden van ondersteuning aan deze LHBTI’ers. Zij bieden vanuit Veilige Haven Alkmaar antwoorden op vragen, een luisterend oor, verwijzen door naar samenwerkingspartners en staan de LHBTI’ers bij, bijvoorbeeld in gesprekken met de omgeving. MEE & de Wering werkt hierin samen met betrokken ketenpartners, zoals de GGD Hollands Noorden, COC NHN, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Roze in Blauw en GroeiMEE.

‘Iemand die achter je staat, geeft een veilig gevoel’
In een artikel van Mee & de Wering naar aanleiding de internationale Dag tegen homo-, lesbo, bi-, trans- en interseksefobie (17 mei 2021) vertelt Berna Navruz over haar werkpraktijk. Ze werkt bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Alkmaar. Ze is opvoedadviseur en ambassadeur LHBTI in Alkmaar en werkt met kinderen van 0-18 jaar, hun opvoeders en andere professionals. Soms komt ze bij gezinnen met een kind dat een niet-heteroseksuele of trans-identiteit heeft: ‘Ik spreek wel eens jongeren die echt twee levens leiden: thuis lopen ze in de pas en buiten zijn ze zichzelf.’

Bespreekbaar maken
Het thema bespreekbaar maken, ook met de opvoeders, is volgens Navruz een eerste stap. Een makkelijk toegankelijk inlooppunt voor LHBTI’ers helpt daarbij. Jongeren zien, horen en ervaren daar wat er in de wereld en in regio mogelijk is. Daarom is ze zo blij met Veilige Haven Alkmaar: ‘Ze krijgen er de ruimte en persoonlijke aandacht die ze nodig hebben en verdienen. Ik kan me gewoon niet voorstellen hoe het is om zo’n belangrijk deel van jezelf te moeten wegstoppen. Ik hoop echt dat veel mensen de weg naar Veilige Haven vinden.’
Het hele artikel is te lezen op de website van Mee & de Wering
Voor meer informatie over Veilige Haven: www.veiligehavenalkmaar.nl