Artikel Stadskrant, maart 2023

Wie Sylvia Groen (vriendelijk lachend gezicht, heldere blauwe ogen) nu ziet, kan zich moeilijk
voorstellen hoe anders zij een aantal jaar geleden in het leven stond. Of eigenlijk: bijna niet meer
stond. Gevoelens van eenzaamheid en depressie leidden tot een suïcidepoging, die – zoals ze zelf zegt
– “gelukkig niet lukte”. Gelukkig inderdaad, want deze jonge Alkmaarse heeft nog veel plannen en wil
anderen behoeden voor de lange, moeizame weg die ze zelf aflegde. Of ten minste: anderen
ondersteunen zoals ze zelf graag ondersteuning had gekregen: door vragen te stellen en anderen het
vertrouwen te geven dat ze zelf stappen kunnen zetten. Daarom volgt ze nu een opleiding tot
hulpverlener (de bacheloropleiding Social Work) en deelt ze graag haar verhaal.

Sylvia komt graag in het Alkmaarse Wijkcentrum De Daalder, de plek die belangrijk voor haar was in
de tijd dat ze zich slecht voelde. Ze vertelt: “Op een gegeven moment was ik zo depressief en
eenzaam dat ik dagen niemand sprak. Dat voelt vreselijk, je hebt menselijk contact gewoon nodig.
Uiteindelijk heb ik me aangemeld bij RCO De Hoofdzaak voor de cursus ervaringsdeskundige. Daar
ontmoette ik lotgenoten en mensen die me begrepen. Je mag er zijn wie je bent. Ook was ik graag in
het wijkcentrum. In het begin zat ik daar met mijn ‘hoodie’ over mijn hoofd en zei ik bijna niks. Maar
gaandeweg ging ik met wat mensen praten. Het voelt nu als een soort familie. Hier is altijd iemand
die naar je luistert.”

Je luistert niet, je oren werken
Echt luisteren is essentieel, aldus Sylvia: “Gelukkig ben ik lekker koppig, en heb ik mijn eigen keuzes
gemaakt. Als ik naar iedereen om me heen had geluisterd, had ik nog steeds in dezelfde situatie
gezeten. Ik bedoel niet je geen adviezen van anderen op moet volgen. Want als ik niet die therapeut
had gevonden die écht naar me luisterde, had ik er niet zo bij gezeten. Maar echt luisteren en
contact maken is niet zo makkelijk als het klinkt. Als iemand niet doorvraagt, dingen voor je invult of
geen echte aandacht heeft, zeg ik altijd: ‘je luistert niet, je oren werken’. Mensen geven je snel
adviezen omdat ze dingen voor je invullen, of omdat ze je willen beschermen. Goed bedoeld, maar
daar schiet je niks mee op.”
Stel de vraag die niemand durft te stellen
Wat wel werkt? “Vragen stellen, en doorvragen. Tussen de regels door luisteren. En de vraag stellen
die niemand durft te stellen. Zodat je zelf kunt aangeven wat je nodig hebt, zelf kunt blijven bepalen
wat je wilt, wat je kunt en wat je doet. Er is zo vaak óver mij en mijn problemen gepraat door
therapeuten, maar daar ben ik niks mee opgeschoten. Die mensen hebben mij nooit begrepen. Tot ik
iemand tegenkwam die echt tot de kern kwam en mij spiegelde. Hij ging naast mij staan en gaf me
mijn eigen regie terug.”

Zelf doen, maar niet alleen
Betekende dat dat je het alleen moest doen? “Nee. In mijn eentje redde ik het niet. Hulp en
ondersteuning waren heel belangrijk voor mij. Maar dat was niet zo makkelijk: je bent op een
gegeven moment zó gewend om het allemaal alleen te doen. Terwijl dat dus niet lukt. Aan de andere
kant wil je ook niet dat iemand je teveel helpt. Dan raak je er teveel aan gewend dat mensen dingen
voor je oplossen en word je te afhankelijk van de ander.” Het gaat dus om het vinden van de juiste
balans. “Hier spreken we ook veel over tijdens de opleiding. Net als over ‘positieve gezondheid’, dat
gaat over mensen. Dat vind ik heel belangrijk. Ik zeg ook vaak: je hebt het wel over ménsen!”. Sylvia
bedoelt een model waarin de mens centraal staat. Het werd ontwikkeld door arts en onderzoeker
Machteld Huber (www.iph.nl). Simpel gezegd ziet zij gezondheid als het vermogen om je aan te
passen aan de uitdagingen die je in je leven tegenkomt. Zij stelt dat je dankzij veerkracht en
aanpassingsvermogen vaak meer kunt dan je denkt.” Even is het stil. Dan verschijnt er een grote
glimlach op Sylvia’s gezicht: “Ik denk dat ik dat model maar op mijn arm laat tatoeëren als ik klaar
ben met mijn opleiding!”.

Ook behoefte aan contact?
Ga eens langs bij het wijkcentrum in de buurt: een plek om mensen met verschillende achtergronden
en verhalen te ontmoeten, mee te doen aan activiteiten of vrijwilligerswerk te doen. Wil je net als
Sylvia je ervaringen gebruiken om anderen te helpen? Kijk eens op www.rcodehoofdzaak.nl.