8% van de jongeren in Nederland voelt zich eenzaam. Dat komt neer op meer dan 200.000 jongeren. Ook in gemeente Alkmaar zien jongerenwerkers dat terug in hun werk en ervaren zij dat in hun contacten met jongeren.
Tijdens de week van de eenzaamheid heeft Stichting Join us een training aangeboden. Join us traint jongerenwerkers om te gaan met en in gesprek te gaan over eenzaamheid bij jongeren. Met een programma over de basisaanpak bij eenzaamheid hielpen zij jongerenwerkers dit probleem (beter) te herkennen en bespreekbaar te maken.

Wat vonden de deelnemers ervan?
Aan de training deden jongerenwerkers uit de gemeente Alkmaar mee. Uit de evaluatie blijkt dat de training goed in de smaak is gevallen. De trainer was deskundig en vertelde zijn verhaal op een energieke en inspirerende manier. Bovendien zette hij sterk in op interactie tussen de grote groep deelnemers. De deelnemers hebben tijdens een rollenspel geoefend met het voeren van een gesprek. Een volgende keer is het interessant om dat vaker te doen om de geleerde kennis nog beter in de praktijk te kunnen brengen

Wat nemen de jongerenwerkers mee?
De deelnemers zijn zich nog mee bewust geworden over het belang van gesprekstechnieken, zoals open vragen stellen, vragen wat goed gaat en een andere gesprekssetting kiezen. Ook heeft de training ze geleerd om meer in categorieën te denken als ze met een jongere in gesprek gaan. Zo kunnen ze erachter komen wat achter de eenzaamheid van jongeren schuilgaat. De deelnemers kunnen de geleerde tools in de dagelijkse praktijk gaan toepassen

Voor meer informatie over Join us: www.join-us.nu/
Voor meer informatie over de volgende training voor Alkmaarse jongerenwerkers: t.visser@alkmaar.nl