Gratis actie voor jongeren: Vind je maatje

Voor de gratis actie van Jij hoort erbij in de Week tegen Eenzaamheid hebben zich 26 jongeren aangemeld.  De actie was bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 25 jaar die op zoek zijn naar een maatje. 

‘Ik heb deze jongeren op basis van hun interesses en behoeftes aan elkaar gekoppeld,’ vertelt Siona van Jij hoort erbij. ‘Het online contact maken doen de jongeren dan zelf en voor zover ik weet heeft daarna iedereen contact met elkaar gemaakt. Hopelijk komen er mooie vriendschapen uit. De quiz-avond kon vanwege te weinig aanmeldingen helaas niet door gaan.

Helpen bij verminderen eenzaamheid
‘Ik weet zeker dat de actie ‘Vind je maatje’ helpt bij het verminderen van eenzaamheid. Op deze manier worden nieuwe vrienden bijna in hun schoot geworpen Het is niet dé oplossing, want na de match moet de jongere het wel zelf oppakken en daar schort het nog weleens aan. Het blijft voor hen spannend om contact te maken. Dus ik neem over een tijdje weer contact op met alle jongeren die hebben meegedaan aan de actie om te horen hoe het is gegaan en verder te helpen als dat nodig is.’