teamvrijwillig
Bezoek de website
E-mail: info@teamvrijwillig.nl
Telefoonnr: 072 519 16 00

Via ons online platform teamvrijwillig.nl koppelen wij jaarlijks ruim 2000 vrijwilligers en organisaties aan elkaar in de gemeenten Alkmaar, Bergen en Langedijk. Het doen van vrijwilligerswerk is een remedie om eenzaamheid tegen te gaan.
Wij bemiddelen voor organisaties in zorg en welzijn, buurtwerk, sport, cultuur en natuur en milieu. Daarnaast ondersteunen wij het vrijwilligerswerk middels advies, opleiding en opbouw en uitbreiding van het netwerk. Ook verzorgen wij voor de gemeenten in onze regio de waardering voor vrijwilligerswerk. Onze eigen organisatie bestaat uit een kleine betaalde staf en enkele tientallen vrijwilligers. Heb je een vraag of zie je mogelijkheden tot samenwerking? Laat het ons weten. 

Onze bijdrage aan de aanpak van eenzaamheid
Het doen van vrijwilligerswerk is een remedie is om eenzaamheid tegen te gaan. De ontmoetingen met collega vrijwilligers bieden een mogelijkheid om tot verruiming van de sociale omgeving waardoor eenzaamheid afneemt. Een extra positief aspect hieraan is dat men als vrijwilliger degene is die iets te bieden heeft en niet het ‘slachtoffer‘ is. Concreet betekent dit dat Team Vrijwillig;
-Vrijwilligerswerk in de promotie zal duiden als mogelijkheid om contacten te verruimen
-Bij kan dragen gezamenlijke aan initiatieven en ondersteuning kan bieden aan die van coalitiepartners

Team Vrijwillig bij de coalitie
Team Vrijwillig heeft zich bij de coalitie aangesloten, omdat we geloven in een multidisciplinaire aanpak van maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid. Gebundelde krachten die elkaar aanvullen en versterken zullen meer effect hebben in de aanpak van de problematiek dan los van elkaar opererende organisaties. Het elkaar ontmoeten en delen van ontwikkelingen stimuleert deze versterking.