Het Oranjefonds stelt extra subsidie beschikbaar voor sociale initiatieven die zich richten op het verminderen van eenzaamheid. Het gaat om een omvangrijk budget (minimum begroting €20.000,-) en is bedoeld voor:
– Organisaties met een sociaal-maatschappelijk doel
– Sociale ondernemingen
– Migranten-zelforganisaties

Een meerjarige financiering behoort tot de mogelijkheden.
Initiatieven kunnen tot 31 december 2025 via de knop ‘Algemene aanvraag’ in het MijnOF portal op www.oranjefonds.nl een aanvraag indienen. De looptijd van het ingediende projectvoorstel is uiterlijk t/m december 2026.
Voor meer informatie, zie de website van het Oranjefonds: Extra budget om Eenzaamheid te verminderen | Oranje Fonds

Samenwerking Een tegen Eenzaamheid
Het Oranje Fonds gelooft in de kracht en het belang van maatschappelijk initiatief dat uit de samenleving opkomt. Deze organisaties weten wat er speelt en sluiten aan bij behoeften, actuele ontwikkelingen en mogelijkheden. ‘Als Oranje Fonds steunen we deze sociale initiatieven als cruciale drijvende kracht om te komen tot een maatschappij waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat. We steunen ze met geld en kennis, geven een podium en mobiliseren mensen, organisaties en middelen. Daarnaast streven we naar een betere positionering van de initiatieven op lokaal niveau.’ Het Oranjefonds werkt hierin samen met Eén tegen eenzaamheid, het actieprogramma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om eenzaamheid in Nederland te verminderen.