Stichting Present Alkmaar eenzaamheidalkmaar

Een brug en een mens met open armen, dat is waar Stichting Present voor staat, zoals zichtbaar in het logo. Het organiseren van ontmoetingen, mensen met elkaar verbinden, het stimuleren om elkaar te helpen en zo eenzaamheid tegen te gaan.

Stichting Present Alkmaar wil een brug slaan tussen mensen die iets willen geven (van hun tijd, aandacht, kennis en vaardigheden) en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Door de ontmoetingen tijdens projecten en bewustwording van de moeilijke situatie waarin sommige mensen zich bevinden hoopt Present een beweging op gang te brengen waarin steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Hulp aan mensen die er alleen voor staan
Hulp bieden waar het écht nodig is, in samenwerking met maatschappelijke organisaties die signalen afgeven of hulpvragen voor cliënten aanmelden bij Present. Hierbij is “geen of een beperkt sociaal netwerk” één van de criteria. De mensen die hulp ontvangen staan er meestal alleen voor en kunnen bv. bepaalde werkzaamheden in en om het huis niet (meer) zelf uitvoeren of laten uitvoeren. Problemen kunnen zich hierdoor opstapelen, hetgeen eenzaamheid alleen nog meer vergroot.
Present koppelt groepen (vanuit verenigingen, bedrijven, sportteams, vriendengroepen, scholen,  gezinnen e.d.) die zich – zelfs eenmalig – maatschappelijk willen inzetten, aan de hulpvragen en organiseert en begeleidt de projecten.

Begrip voor eenzaamheid
Het gaat Present niet alleen om de geboden hulp, maar juist ook om de ontmoeting en het persoonlijk contact tussen mensen vanuit verschillende leefwerelden die kennis maken met elkaar tijdens een project. Bij vrijwilligersgroepen die zich inzetten ontstaat (meer) bewustzijn en/of begrip over eenzaamheid en de moeilijke situaties waar dit toe kan leiden.

Bij iemand die hulp ontvangt kan mogelijk wat meer vertrouwen in de medemens ontstaan, omdat onbekende mensen hem/haar zomaar helpen. De persoon heeft zich ook opengesteld om hulp te ontvangen en vrijwilligers in huis te ontvangen.

Naast de hulpvragen die op projectbasis worden uitgevoerd, organiseert Present Alkmaar ook een aantal specifieke projecten waarin mensen van verschillende leeftijden, achtergrond en afkomst, elkaar ontmoeten waardoor eenzaamheid wordt tegengegaan.

We zijn aangesloten bij de Alkmaarse Coalitie tegen Eenzaamheid, omdat wij denken dat we door samenwerking met andere organisaties het maatschappelijk bewustzijn over dit thema kunnen vergroten en projecten tegen eenzaamheid gezamenlijk kunnen uitbreiden om nog meer bewoners en doelgroepen daadwerkelijk te bereiken. Met het delen van kennis en ervaringen en met behulp van ieders brede netwerk kunnen we elkaar versterken in de aanpak tegen eenzaamheid.

Meer informatie
Algemene informatie: info@presentalkmaar.nl
Informatie voor Coalitiegenoten:
Mieke Johnson, algemeen coördinator Stichting Present Alkmaar: 06 45 33 47 19 /(werkdagen: ma, di en do)
www.presentalkmaar.nl