Interview met een ambassadeur van het Steunpunt Eenzaamheid: Henny Boels van Spar De Ruyter in Oudorp

Wat heeft de buurtwinkel met eenzaamheid te maken?

In wijkcentrum De Oever in Oudorp-Alkmaar is het Steunpunt Eenzaamheid opgezet. Hier kunnen mensen terecht die zich eenzaam voelen en advies/hulp willen om hier iets aan te veranderen. Ook kunnen mensen er terecht als ze iemand in hun omgeving kennen die mogelijk eenzaam is. De medewerkers van het Steunpunt bieden een luisterend oor, denken mee en geven desgewenst advies.

Ogen en oren in de wijk

Het Steunpunt Eenzaamheid werkt met ambassadeurs.
Naast de Spar in Oudorp hebben nog meer ambassaderus uit de wijk hun medewerking toegezegd:
– de gebiedsconsulent
– de sportregisseur
– de voorganger van een kerk

Extra ambassadeurs zijn van harte welkom om het bereik in de wijk verder te vergroten.

Training ambassadeurs

De ambassadeurs krijgen een training van het Steunpunt. ‘Helaas moest deze door de corona-maatregelen telkens opgeschort worden Ik hoop dat deze training spoedig plaatsvindt’, zegt Henny Boels van de Spar. ‘Ik verwacht in de training meer informatie en handvatten te krijgen, zodat ik de Spar-medewerkers kan instrueren en we het ambassadeurschap echt kunnen gaan uitvoeren.’
In de training leren de ambassadeurs:
– gevoelens van eenzaamheid te signaleren
– het thema aan te kaarten/bespreekbaar te maken
– mensen door te verwijzen naar Het Steunpunt

De training wordt in september 2021 aangeboden.
Op deze website doen we t.z.t. verslag van de voortgang en praktijkervaringen.