Het Steunpunt Eenzaamheid is er voor iedereen die eenzaamheid vermoedt bij iemand anders of zichzelf eenzaam voelt en hier iets aan wil doen. Het Steunpunt wil eenzaamheid bespreekbaar maken en mensen helpen bij het zetten van stappen om eenzaamheid aan te pakken.

Ambassadeurs in de wijk
Het Steunpunt werkt onder andere met de inzet van ambassadeurs. Dit zijn mensen die in de wijk een groot netwerk hebben en zich willen inzetten tegen eenzaamheid. Zij helpen bij de bewustwording en het bespreekbaar maken van eenzaamheid, maar ook door het steunpunt bekender te maken en zo nodig een warme overdracht te doen.

Vanuit wijkcentrum De Oever
Het Steunpunt werkt vanuit Wijkcentrum De Oever. In het wijkcentrum zijn ook het sociaal cultureel werk, het jongerenwerk en Voor Mekaar Oudorp betrokken bij het Steunpunt. Als bewoners advies en/of steun willen bij eenzaamheid, voor zichzelf of voor een ander, dan kunnen zij het Steunpunt bellen of mailen.