SportZ
Bezoek de website
E-mail: info@sport-z.org
Facebookpagina: StichtingSportZ 

Bij onze werkzaamheden komen we vaak in contact met mensen die zich in een sociaal isolement bevinden. Eenzaamheid is een terugkerend thema wat bij deze doelgroep regelmatig ter sprake komt. Met onze interventies pakken we ook dit onderwerp aan. Het is voor ons dus belangrijk om deel uit te maken van de Alkmaarse coalitie tegen eenzaamheid.

Iedereen kan meedoen
Sport-Z is een stichting die werkt aan een samenleving waar iedereen aan mee kan doen. Wij zetten sport en bewegen in om verschillende doelgroepen in de samenleving te activeren en richten ons hierbij specifiek op de inwoners voor wie bewegen niet vanzelfsprekend is. Op deze manier versterken wij de mentale en fysieke gezondheid, sociale cohesie en zelfredzaamheid van de inwoners en zetten wij ze in hun eigen kracht.

Dichtbij
Vanuit sport-zorg geloven we in aanbod dichtbij de mensen thuis. Wij organiseren activiteiten en programma’s die zich richten op de behoeften van de deelnemers. Wij geven ons aanbod vorm en inhoud als we weten hoe de behoefte er uit ziet. Uiteraard maken we daarbij gebruik van onze ervaring en deskundigheid.  Ons aanbod kan fungeren als eerste interventie, wat duurdere zorg kan voorkomen. Sport-Z heeft een bewezen staat van dienst op het gebied van het bereiken van doelgroepen die vaak worden buitengesloten van het reguliere sportaanbod. Met innovatieve programma’s en aangepaste sportactiviteiten helpt de organisatie mensen met verschillende beperkingen en uitdagingen om actief deel te nemen aan sport en recreatie.