Stichting Sport-Z organiseert sport- en beweegactiviteiten voor diegenen waarvoor dit niet zo vanzelfsprekend is. Madeleine Stoop is de regio-coördinator aangepast sporten. Haar werkterrein bestaat uit zes gemeenten in Noord-Kennemerland (Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo) en zij is maatschappelijk regisseur voor Alkmaar.

Madeleine (31 jaar) is maatschappelijk werker en naast haar baan bij Sport-Z werkt ze een aantal uur per week bij de GGZ NHN. Enthousiast vertelt ze waar ze zich mee bezig houdt bij Sport-Z en wat ze graag willen bereiken.

“De activiteiten voor kinderen en volwassenen die ik samen met mijn collega’s organiseer zijn eigenlijk net zo divers als de doelgroepen waar ze op gericht zijn. We organiseren bijvoorbeeld Ontmoet-projecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals dak- en thuislozen of mensen met een GGZ-indicatie. Overal waar een behoefte is proberen we nieuwe Ontmoetgroepen te starten. Binnenkort bijvoorbeeld ook voor statushouders.

We richten ons ook op ouders en kinderen met diverse achtergronden, daar organiseren we bijvoorbeeld Samen in Spel activiteiten voor. Of we organiseren een Sportcarrousel, waarbij er in tien weken vijf verschillende sporten uitgeprobeerd worden met een vaste groep. We hopen dan dat er ook een sport bij zit die goed blijkt te passen. We hebben ook een multi-sportdag voor mensen met een beperking georganiseerd en werken met Humanitas samen in een project gericht op eenzame ouderen. Elke keer richten we ons op een andere doelgroep en werken we ook weer met andere organisaties samen.”

Individuele begeleiding
Vanuit haar maatschappelijke rol kan Madeleine ook individuele begeleiding aanbieden. ‘Als iemand graag in beweging komt, maar niet weet hoe dan kan ik helpen bij het zoeken naar een passend sport- en beweegaanbod. Of als iemand zich minder eenzaam wil voelen, dan kan deelname aan een Ontmoetproject een oplossing zijn.

Madeleine gaat in gesprek om een passend advies te geven.‘Ik zou graag willen bereiken dat iedereen mee kan doen op zijn of haar niveau. Met een passend (sport)aanbod haal je mensen, die zichtbare en onzichtbare drempels ervaren om ‘in beweging’ te komen, uit hun isolement.’ Voor meer informatie en mogelijkheden kan contact worden opgenomen met Madeleine Stoop, via m.stoop@sport-z.org of 06-11 14 97 28.