Speerpunten Coalitie 2022
De Coalitie heeft met elkaar de voorlopige agenda van 2022 vastgesteld. De volgende thema’s (of speerpunten) staan op het programma. Elk thema heeft een ‘trekker’ die samen met andere organisaties het programma voor dat speerpunt verder uitwerkt. We besteden dit jaar niet slechts een dag of een week aandacht aan dit onderwerp maar voor een langere periode, denk aan drie maanden. Coalitiepartners en andere organisaties zijn van harte welkom aan te sluiten bij dit speerpunt. Voor meer informatie, ideeën of aanmelden kun je terecht bij de ‘trekker’.
De agenda wordt gaandeweg 2022 nog uitgebreid.

Agenda 2022

April
Conferentie De vele gezichten van eenzaamheid, voor Coalitiegenoten/medewerkers van organisaties in Alkmaar. We proberen een aansprekende gastspreker te boeken, zoals Alet Klarenbeek. Zij is van Up! In Nederland en het zojuist verschenen boek ‘Ik ben niet eenzaam’ .
Tanja Schermerhorn, sociaal cultureel werk De Sociëteit w.o. projectcoördinatie De vele gezichten van eenzaamheid

Eind juli
Zaterdag 30 juli: Internationale Dag van de Vriendschap.
Waaronder het opnieuw inzetten van de Vriendschapskaart die door de Coalitie is ontwikkeld in 2021.
Wim van Veen, directeur RCO De Hoofdzaak 

Eind september/begin oktober
Donderdag 29 september t/m donderdag 6 oktober: Week tegen Eenzaamheid
Debora de Zee, sociaal cultureel werk De Oever w.o. Steunpunt Eenzaamheid

Oktober
Tompouce actie WelzijnWonenPlus. Inwoners kunnen zich opgeven om samen een tompouce te eten. Degene die op bezoek gaat kan bij de plaatselijke banketbakker tompouces ophalen en meenemen naar degene bij wie hij/zij op bezoek gaat. Het idee is om dit initiatief uit te breiden naar meer wijken van Alkmaar i.s.m. met andere Coalitie-organisaties.
Medewerkers van WelzijnWonenPlus (naam/gegevens nog niet bekend)

November
Op 10 november is de landelijke dag van/voor de Mantelzorg. Dag van de mantelzorg. Vanuti de coalitie willen we extra aandacht genereren voor eenzaamheid bij mantelzorgers.
Debora de Zee, sociaal cultureel werk De Oever w.o. Steunpunt Eenzaamheid

December
Voor kerst: Kerstkaartenactie
Margreet Huijkman, coördinator eenzaamheid bij Humanitas

Overig speerpunten 2022
Team  Vrijwilliger coördineert dit jaar het thema Eenzaamheid en Armoede (nog geen datum bekend)
Steunpunt Eenzaamheid Alkmaar uitbreiden naar meer locaties/wijken in gemeente Alkmaar (Debora de Zee)