In juni 2022 organiseerde Team Vrijwillig in samenwerking met Share2day, Inloophuis de Zwaan en Alkmaarse Raad van kerken een netwerkbijeenkomst ‘Samen sterk tegen armoede’. Er waren vijftig deelnemers uit diverse sectoren, waaronder de Voedselbank, bewindvoering, schuldhulpverlening, beleidsambtenaren van gemeente Alkmaar en Dijk en Waard, welzijnsorganisaties Welzijn Bergen, WonenPlus Alkmaar, Mee/de Wering, MET, Haltewerk en budgetcoaching.

‘ Met de netwerkbijeenkomst willen we verbindingen leggen tussen organisaties, met elkaar kennis maken en weten wat er op het gebied van armoede wordt aangeboden,’ vertelt Alicia Siffels, community manager van Team vrijwillig. De nieuwe website De Koepel –‘Alles over armoede onder één dak’ – werd deze middag gelanceerd en is hierbij een goed hulpmiddel. De sociale kaart is nu voor alle partijen te vinden, zowel voor de hulpvrager als de hulpverlener.

Deelnemers aan deze zeer welkome bijeenkomst hebben duidelijk uitgesproken vaker bijeen te willen komen. Team Vrijwillig is volop in de voorbereiding om een grote netwerkbijeenkomst te organiseren met het thema eenzaamheid begin oktober. Voor meer bijeenkomsten kijk op teamvrijwillig.nl/cursusaanbod

Eenzaamheid & armoede

Er is een duidelijke relatie tussen armoede en eenzaamheid. Dat kwam al naar voren aan het begin van de bijeenkomst, toen cliënten aan het woord waren: ‘Als je weinig financiële mogelijkheden hebt, wordt je wereld kleiner. Je weet niet waar je terecht kan.
’Dit thema kwam deze middag meerdere keren ter sprake en verdient volgens alle deelnemende partijen meer aandacht. Voor het verminderen van eenzaamheid is o.a. kennis van elkaars aanbod en het makkelijk kunnen doorverwijzen belangrijk.
‘Maar liever nog dan doorverwijzen zorgen we als organisaties onderling voor een ‘warme overdracht, , waarbij de cliënt nog meer bij de hand wordt genomen’, aldus Alicia Siffels, community manager van Team vrijwillig.

Team Vrijwillig faciliteert maatschappelijke organisaties o.a. door het opzetten van netwerkbijeenkomsten om samenwerking te bevorderen.
Meer informatie: www.dekoepel.nl
Of via Alicia Siffels: 06 20 17 13 34 / a.siffels@teamvrijwillig.nl