Humanitas en Voor Mekaar Daalmeer starten het programma ‘Samen Ouder Worden’ in de wijk Daalmeer. Ouder worden we allemaal. Ook als we ouder zijn, is deelnemen aan de samenleving belangrijk. Het zorgt voor verbinding met de mensen om ons heen, met onze directe omgeving en met de samenleving als geheel.

Het Programma ‘Samen Ouder Worden’ zoekt, samen met Vereniging NOV (Platform Vrijwillige Inzet) , nieuwe wegen en samenwerkingen die aansluiten bij de wensen van ouderen. Het Programma wordt uitgevoerd op 35 plekken in Nederland en duurt vier jaar. Er zijn elf landelijke (vrijwilligers)organisaties aan verbonden.

Door en voor ouderen
In Alkmaar is Humanitas als deelnemende organisatie bezig om een lokaal traject te starten, in samenwerking met Informatiepunt ‘Voor Mekaar Daalmeer’ en Pitom Oefentherapie. Het idee is ervoor te zorgen dat Daalmeer een wijk is waar ouderen zich thuis voelen en waar men naar elkaar omkijkt. Het belangrijkste uitgangspunt is dat alle initiatieven worden bedacht en uitgevoerd door oudere wijkbewoners voor oudere wijkbewoners. Want een fijne leefomgeving maak je samen! We hopen dat hierdoor nieuwe initiatieven ontstaan en ouderen meer verbinding en betekenisvol contact in hun eigen wijk ervaren.

De wijk in met een krant
Door alle coronabeperkingen zijn we nog niet tot concrete activiteiten in de wijk gekomen. Op dit moment zijn we in gesprek met vrijwilligers die met ons een eenmalige ‘wijkkrant’ willen uitgeven met ervaringsverhalen over aanbod, mogelijkheden en initiatieven in de wijk. Met deze krant gaan we letterlijk de wijk in om met oudere wijkbewoners in gesprek te gaan. De krant en de gesprekken zijn een uitnodiging om met ideeën en initiatieven te komen. Dan gaan we samen met Voor Mekaar Daalmeer kijken hoe we de oudere wijkbewoners kunnen helpen om hier iets mee te doen.
Voor vragen en/of ideeën kunnen mensen contact opnemen met:
Odi van Moorselaar: o.vanmoorselaar@humanitas.nl
Voor Mekaar Daalmeer: voormekaardaalmeer@gmail.com