De Sociëteit neemt in 2021 het onderwerp eenzaamheid onder de loep. We organiseren Rondetafelgesprekken en gaan in gesprek met (lokale) ervaringsdeskundigen, specialisten én kunstenaars. Met elkaar verkennen, luisteren en verdiepen we ons in eenzaamheid en laten we ons verrassen door verschillende invalshoeken.
We publiceren deze gesprekken, inzichten en impressies via blogs, foto’s, verhalen en online filmpjes.

Rondetafelgesprekken
Bij een rondetafelgesprek zit er niemand aan het hoofd van de tafel en is iedereen gelijkwaardig. Een gespreksleider neemt met de gast(en) aan tafel een vraag onder de loep, via een dialoog waarna er samen een reflectie op plaatsvindt. Het doel van het rondetafelgesprek is te komen tot meer inzicht. De Sociëteit willen hiermee het thema eenzaamheid bespreekbaar maken, (h)erkennen en de betrokkenheid vergroten.

Vanwege de Corona-maatregelen beginnen we kleinschalig. Naarmate er meer mag en kan, werken we toe naar grotere bijeenkomsten tot en met bijeenkomsten met publiek in De Sociëteit aan het Luttik Oudorp.

Bij De Sociëteit sta je er niet alleen voor
Stichting Binnenstadscentrum, die De Sociëteit samen met De Eenhoorn en De Blekerij onder haar hoede heeft, heeft van de gemeente Alkmaar een projectsubsidie ontvangen om dit project op te zetten. Daarmee zijn we enthousiast aan de slag gegaan.
De ontwikkeling van het programma doen we graag samen met de organisaties, activiteiten en vrijwilligers die we al in huis hebben. We denken aan poëziecafé Reuring, de vakdocenten van filosofie en kunst-kijken, Podium De Brouwerij, De Schrijfgroep, onze webmaster, huiskunstenaar(s) en andere creatievelingen.
Deze participanten zijn benaderd om mee te denken, hun ervaring en expertise in te zetten en ons te helpen bij de organisatie, programmering en publicaties.
We kijken ernaar uit de eerste berichten te publiceren in de loop van april.