Het tweede Rondetafelgesprek vindt plaats in ontmoetingscentrum De Sociëteit (Luttik Oudorp) op dinsdag 5 oktober in de Week tegen Eenzaamheid.
Onderwerp van gesprek is dit keer ‘Zingeving en eenzaamheid’.

In het project De vele gezichten van eenzaamheid neemt De Sociëteit het onderwerp eenzaamheid onder de loep. Bij de Rondetafelgesprekken gaan we in gesprek met (lokale) ervaringsdeskundigen, specialisten én kunstenaars. Met elkaar verkennen, luisteren en verdiepen we ons in eenzaamheid en laten we ons verrassen door verschillende invalshoeken. We publiceren de gesprekken, inzichten en impressies via blogs, foto’s, verhalen en een online-film

Gasten aan tafel

  • Inge Zoet is consulent Wonen Plus Alkmaar en organiseert onder andere zingevingscursussen voor 70+ . Ook coördineert ze een grote groep vrijwilligers die bewoners thuis ondersteunen, zowel praktisch (met klusjes in en om huis) als sociaal (gezelschap, wandelen, spelletjes doen). WonenPlus Alkmaar is één van de Coalitiepartners van de Alkmaarse Aanpak Eenzaamheid.
  • Alja Spaan verzorgt voorleesmiddagen in verzorgingshuizen. Vanaf het najaar organiseert zij ook in De Sociëteit voorleesmiddagen. Alja is coördinator van het poëziecafé Reuring en van het digitaal poeziëmagazine Meander
  • Friedel Nijman is de gespreksleider, zij is o.a. vrijwilligster bij De Sociëteit

Het Rondetafelgesprek wordt opgenomen en gemonteerd. Aan het slot van het filmpje is een voordracht te zien en te horen van Alja Spaan. Zij koos voor ons een tekst passend bij het thema Zingeving en eenzaamheid.
Op de website van De Sociëteit is ook de weergave van het vorige Rondetafelgesprek over Vriendschap en eenzaamheid te bekijken en te luisteren.

De ronde tafel op de foto is speciaal gemaakt voor de Rondetafelgesprekken door ‘de huiskunstenares van De Sociëteit’ Maril Thijssen.