Artiance centrum van de kunsten Alkmaar
Bezoek de website
E-mail: info-a@rcodehoofdzaak.org
Telefoonnr: 072 514 3380

De Hoofdzaak is dé regionale cliënten belangenorganisatie door en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.

De Hoofdzaak verbindt mensen met een psychische kwetsbaarheid door middel van zelfhulp en de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid. Wij organiseren activiteiten, cursussen en projecten, die voortkomen uit de initiatieven van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Ervaringen delen
Die activiteiten, cursussen en projecten zijn kleinschalig en innovatief en erop gericht dat mensen met een psychische kwetsbaarheid regie krijgen op het eigen herstel en betekenis kunnen geven aan eigen ervaringen en leven. Door ervaringen te delen en ervoor elkaar te zijn, komen mensen met een psychische kwetsbaarheid met zichzelf en anderen in contact. Hetgeen bijdraagt aan vermindering het gevoel er alleen voor te staan. Ook versterken we de positie van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de samenleving door collectieve belangenbehartiging, zodat zij blijvend een gewaardeerde rol in de samenleving kunnen innemen.