Voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen
Kinderen kunnen minder goed omgaan met stress en spanningen dan volwassenen. Ze voelen zich schuldig en denken dat het door hen komt dat papa of mama zo verdrietig of ziek is. Kinderen reageren op deze leeftijd op verschillende manieren: door heel stil te worden, zich niet te uiten of ze worden boos, dwars of onzeker.

Handpop Piep de muis
In deze groep voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen vertelt Piep de muis, een handpop, over wat hij allemaal meemaakt. Samen met de kinderen zoekt hij naar oplossingen voor allerlei situaties: wat doe je bijvoorbeeld als je verdrietig bent? Op een speelse manier leren de kinderen vaardigheden waardoor ze beter met hun eigen emoties en de situatie thuis kunnen omgaan, meer zelfvertrouwen ontwikkelen en zich niet meer schuldig voelen. Ook wordt er gewerkt aan een positief zelfbeeld; wie ben je, wat doe je graag en wat kan je goed?
‘Piep zei de muis’ is een groep waar kinderen plezier hebben, vriendjes maken en iets helemaal voor zichzelf hebben
Download de folder

Aandacht voor ouders
Spanningsvolle omstandigheden raken iedereen binnen het gezin. Daarom zijn er ook ouderbijeenkomsten, waarin aandacht wordt besteed aan opvoedkundige thema’s en leert u wat u zelf kunt doen om uw kind te ondersteunen.

Informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie en direct aanmelden op www.ggz-nhn.nl/piepzeidemuis
Voor overige informatie: p.poland@ggz-nhn.nl

Er zijn Doe-en praatgroepen voor andere leeftijdsgroepen