Elly (78 jaar) woont in de Oudorperpolder en woont sinds het overlijden van haar partner alleen.
‘We waren vierenvijftig jaar samen. Sinds hij met pensioen was, gingen we elk jaar drie maanden naar Turkije, waar de kinderen en familie van mijn partner wonen. Ook hier in Nederland ondernamen we altijd van alles. Toen hij overleden was en al het geregel achter de rug was, dacht ik: Ja, nu ben ik echt alleen.
We hebben een dochter en die staat voor me klaar als het nodig is, maar zij woont in Delft en heeft haar eigen leven en dat wil ik ook.
Ik vroeg me af hoe ik uit die eenzaamheid kon komen. Ik ben geen type dat spontaan aanbelt bij andere mensen. Toen ben ik naar het buurthuis gegaan om te vragen of zij me konden helpen. Zo ben ik op de cursus Zin in contact gewezen.’

Zin in contact voor 70+
‘We deden bij de bijeenkomsten allerlei opdrachten. Op een keer namen we allemaal een foto mee waarover we vertelden. Andere deelneemsters hadden bijzondere hobby’s en één mevrouw kwam er uit Indonesië. Daarover vertelden zij aan ons en dat was heel leuk.
Ik vertelde over Turkije. Ik kwam voor het eerst met mijn man mee in de jaren zestig. Het was toen minimode dus ik had een korte rok aan. Toen ik in de kring zat, werd er meteen een handdoek over mijn knieën gegooid. Ik moest wel wennen, omdat er veel heel anders was dan in Nederland, maar ik accepteerde de cultuur en gewoonten zoals die daar waren.’

‘Bij ‘Zin in contact’ klikte het tussen ons vier. We zijn na de cursus allemaal een keer bij elkaar op bezoek geweest. Dat vond ik heel leuk. Maar ze wilden het niet elke week doen. Ik kan wel altijd bellen als ik me eenzaam voel. Dat heb ik nog niet gedaan. Ik vind het zelf wel jammer dat het ze niet elke week op een vaste tijd bij elkaar willen komen. Deze coronatijd maakt het niet makkelijker om aan activiteiten mee te doen. Hopelijk kan dat straks wel weer. Dan ga ik bij het buurthuis verder kijken wat er voor mij te doen is.’

Meer informatie over Zin in contact
Deze cursus is t.b.v. de aanpak eenzaamheid opgezet door WonenPlus Alkmaar voor de doelgroep 70+ en gestart in De Alkenhorst (De Hoef). Daarna was De Oever  ‘aan de beurt’.
Het is de bedoeling dat deze opzet wordt doorgegeven naar andere wijken.
Volgens Debora kostte de cursus naar verhouding weinig moeite en tijd voor haar als begeleider. ‘De cursus kon eigenlijk verbazingwekkend snel van start. Door een oproep van WonenPlus aan hun leden in Oudorp plus een artikel in de lokale wijkkrant hadden zich al gauw voldoende deelnemers aangemeld om te starten. Eerlijkheidshalve moet ik er wel bij vermelden dat van de acht aanmelders er gaandeweg ook weer drie zijn afgevallen om verschillende reden.
Het was heel leuk om te zien dat het onderling klikte tussen de overgebleven deelnemers.’

2022
Debora en haar collega’s van De Oever overwegen om een zelfde opzet aan te bieden voor  jongeren. Dit idee wordt verder uitgewerkt in 2022.
Ook staat de cursus Zin in contact voor 70+ op de planning in 2022 in andere wijken, onder andere door WonenPlus Alkmaar en in de binnenstad bij De Sociëteit.

Voor het uitwisselen van ervaring en andere informatie kunnen Coalitiegenoten en andere belangstellenden contact opnemen met Debora de Zee, sociaal cultureel werk De Oever: 072 511 7311 / scwvm.deoever@gmail.com
Of met Inge Zoet, Consulent WonenPlus Alkmaar Oost: 072 512 27 11 / i.zoet@wonenplusalkmaar.nl