De Alkmaarse Coalitie aanpak tegen eenzaamheid verwelkomt een nieuwe samenwerkingspartner. Namens Stichting Doesgoed heeft Ralph de Kleijn, chef Vriendjespolitiek bij Doesgoed, zijn handtekening  onder het samenwerkingsconvenant gezet. Gastvrouw en medeondertekenaar namens de Coalitie was Esther Hopman van ’t Respijthuis
Voor meer informatie over Doesgoed
Voor meer informatie over ’t Respijthuis