Alkmaar start coalitie tegen eenzaamheid

Alkmaarse Coalitie Aanpak Eenzaamheid

Verschillende Alkmaarse organisaties hebben de krachten gebundeld om eenzaamheid onder de Alkmaarse bevolking bespreekbaar te maken en te verminderen. In de Coalitie zijn organisaties verenigd die zich inzetten voor de Alkmaarse inwoners vanuit welzijn, zorg, politiek, kerk en gemeente.
Organisaties zijn van harte welkom om ook aan te sluiten bij de Coalitie, bijvoorbeeld deelnemers uit het Alkmaarse bedrijfsleven. Ga naar ons contactformulier.
Bij de Coalitie zijn de volgende organisaties aangesloten:

Steunpunt Eenzaamheid Alkmaar

Het Steunpunt Eenzaamheid is er voor iedereen die eenzaamheid vermoedt bij iemand anders of zichzelf eenzaam voelt en hier iets aan wil doen. Het Steunpunt wil eenzaamheid bespreekbaar maken en mensen helpen bij het zetten van stappen om eenzaamheid aan te pakken.

Welzijn Wonen Plus

WelzijnWonenPlus Schermer Graft- de Rijp

WelzijnWonenPlus Schermer Graft- de Rijp vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor eenzaamheid buiten de stad. Te vaak wordt uitgegaan van een goed sociaal vangnet binnen de dorpen. Maar wat als mensen hierbuiten vallen?

Humanitas

Humanitas is aangesloten bij de Alkmaarse Coalitie Aanpak Eenzaamheid, vooral omdat wij denken dat er door middel van samenwerking meer aandacht komt voor de meer kwetsbare mensen in deze regio die met dit thema te maken hebben

RCO De Hoofdzaak

De Hoofdzaak is dé regionale cliënten belangenorganisatie door en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.

espria-logo

Espria Ledenvereniging Alkmaar

Espria Ledenvereniging helpt mensen het beste uit het leven te halen. Of iemand nu meer gemak wil of wat hulp kan gebruiken. De ledenvereniging is er voor en helpt mensen door moeilijke tijden. Bijvoorbeeld als ze zich eenzaam voelen.

Respijthuis Alkmaar

Respijthuis Alkmaar

In het Respijthuis kunnen mensen die zorg nodig hebben in huiselijke sfeer logeren met liefdevolle aandacht en leuke activiteiten. Zo heeft de mantelzorger even tijd voor zichzelf.

WonenPlusAlkmaar

WonenPlus Alkmaar is een organisatie die vrijwilligershulp aan huis organiseert. Met het doel dat mensen zo lang en zo plezierig mogelijk thuis in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Wij benaderen mensen actief als dat nodig is

teamvrijwillig

Team Vrijwillig

Via ons online platform koppelen wij jaarlijks ruim 2000 vrijwilligers en organisaties aan elkaar in de gemeenten Alkmaar, Bergen en Langedijk. Het doen van vrijwilligerswerk is een remedie om eenzaamheid tegen te gaan.

MEE & de Wering

We vinden het belangrijk om eenzaamheid in de regio Alkmaar te bestrijden. De Coalitie Aanpak Eenzaamheid is een waardevolle eerste stap in het aanpakken van de gevolgen ervan.

Bibliotheek Kennemerwaard

Bibliotheek Kennemerwaard staat in het hart van de samenleving en is een plek waar je niets hoeft en veel mag. Medewerkers dagen uit om te blijven leren en ontwikkelen. We organiseren ook activiteiten, onder andere gericht op culturele ontplooiing, deelname in de samenleving en bestrijding van eenzaamheid.

Artiance

Al geruime tijd ontwikkelt Artiance ook diverse projecten binnen het sociale domein. Hierbij worden de kunsten ingezet als middel. Via de kunsten organiseren wij ontmoetingen om de cultuurparticipatie te stimuleren wat een positieve invloed heeft op het welbevinden van mensen.

Sport Vitaal Alkmaar

Sport Vitaal is een onderdeel van Alkmaar Sport. Wij hebben de opdracht om zoveel mogelijk 55+’rs in beweging te brengen. Het beweegprogramma heeft een gevarieerd aanbod. Er wordt intensief, matig intensief en zelfs op de stoel bewogen.

Gemeente Alkmaar

Gemeente Alkmaar zet actief in op het succesvol verminderen van eenzaamheid onder onze inwoners. De aanpak Eenzaamheid is als integraal speerpunt in het beleid van de gemeente opgenomen.

Doesgoed

Doesgoed is aangesloten bij de Alkmaarse Coalitie Aanpak Eenzaamheid, omdat wij vanuit ons sterke netwerk een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Wij vragen onze betrokken ondernemers zich actief in te zetten. 

Stichting Present Alkmaar eenzaamheidalkmaar

Stichting Present Alkmaar

Een brug en een mens met open armen, dat is waar Stichting Present voor staat, zoals zichtbaar in het logo. Het organiseren van ontmoetingen, mensen met elkaar verbinden, het stimuleren om elkaar te helpen en zo eenzaamheid tegen te gaan.

SportZ

Sport-Z

Bij onze werkzaamheden komen we vaak in contact met mensen die zich in een sociaal isolement bevinden. Eenzaamheid is een terugkerend thema wat bij deze doelgroep regelmatig ter sprake komt. Met onze interventies pakken we ook dit onderwerp aan.