Bezoek  de website
E-mail: info@meewering.nl
Telefoonnr: 088 – 0075 000

Mensen met een (tijdelijke) kwetsbaarheid en hun betrokkenen ervaren vaak een stapeling van vragen en problemen die de zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij belemmeren. De aard van deze problematiek is zeer uiteenlopend en kan gaan over onder meer opvoeden, leren en werken, vastlopen in de zorg, schulden en spaak gelopen relaties. Problemen op een of meer van deze leefgebieden kunnen leiden tot schaamte, isolatie en eenzaamheid. Andersom kan sociale of emotionele eenzaamheid belemmeringen voor de gezondheid of het maatschappelijk functioneren tot gevolg hebben.

Meedoen
Participatie aan de maatschappij, meedoen, op wat voor manier dan ook, is een essentieel onderdeel voor een goede kwaliteit van leven. Dat hoeft niet altijd in een volledige betaalde baan te zijn, maar kan ook vrijwilligerswerk, een eigen hobby of sport, een cursus of ‘af en toe iets doen voor anderen’ zijn.
Activiteiten die bevrediging bieden en realistisch zijn, helpen zelfredzaamheid en zelfvertrouwen op te bouwen. MEE & de Wering biedt inwoners en hun betrokkenen de juiste ondersteuning bij het vinden van oplossingen. De activiteiten van MEE & de Wering richten zich op preventie, onafhankelijke cliëntondersteuning, ouderenadvies, sociaal-juridische dienstverlening, arbeidsparticipatie en maatschappelijke dienstverlening.

Ondersteuning MEE & de Wering
Samen met de cliënt bekijken we het hele plaatje: op welke gebieden loop je vast? Heb je hier al vaker mee te maken gehad? Is er misschien meer aan de hand? Welke competenties kun je inzetten om weer grip op je leven te krijgen?
Via een volledige uitvraag herkennen wij onderliggende oorzaken, en weten hier de passende oplossing voor aan te dragen. De cliënt weet wat zij of hij nodig heeft en wij kennen de sociale kaart van Alkmaar voor diverse doelgroepen ‘op ons duimpje’. We weten dus bij welke ketenpartners we eventueel aanvullende hulp kunnen vinden of zoeken dit uit.

Eenzaamheid
We vinden het belangrijk om eenzaamheid in de regio Alkmaar te bestrijden. Digitalisering, politisering, globalisering, coronapandemie en vergrijzing zijn slechts enkele van de vele ontwikkelingen die de sociale cohesie van de maatschappij aantasten. De Coalitie tegen Eenzaamheid is een waardevolle eerste stap in het aanpakken van de gevolgen ervan. Met de samenwerkingspartners in de coalitie maken wij ons sterk om Alkmaar ‘eenzaamheidsvrij’ te krijgen!