Tijdens een online werkconferentie HOE DAN? liet Anja Machielse zien hoe we kunnen omgaan met zingeving en levensvragen van ouderen. ‘Eenzaamheid is niet alleen iets van de laatste tijd nu we te maken hebben met Corona of van de laatste jaren waarin eenzaamheid veel aandacht krijgt.
Het is van alle tijden en alle plaatsen,’ zegt Anna Michielsen in haar inleiding. Ze is hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid en bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van kwetsbare ouderen’ aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.
Ze laat zien dat eenzaamheid bij ouderen niet altijd op te lossen is, maar dat ouderen wel kunnen leren om beter met hun eenzaamheid om te gaan.
Gesprekken over levensvragen en zingeving kunnen daarbij helpen.