De NFK, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, heeft een ervaringsonderzoek gedaan onder 5.353 patiënten. Hieruit komt naar voren dat ruim een derde eenzaam is en een kwart zich niet begrepen voelt door hun naaste omgeving. Zij hebben een extra behoefte aan lotgenotencontact, praktische informatie en emotionele steun.
Gevoelens van eenzaamheid komen meer voor bij vrouwen dan bij mannen, terwijl patiënten jonger dan zestig jaar zich vaker eenzaam en niet begrepen voelen dan patiënten ouder dan 61 jaar. ‘Iedereen wil naar je luisteren en je helpen, maar uiteindelijk moet jij de ziekte ondergaan en dat is een heel eenzaam proces. Niemand weet echt hoe het voelt, behalve lotgenoten’, aldus een respondent. NFK adviseert patiënten om hulp te zoeken en vraagt zorgverleners en naasten om alert te zijn op eenzaamheid en klachten.

’t Praethuys in Alkmaar
’t Praethuys, is een ontmoetingsplek voor iedereen die geraakt wordt door kanker. Zowel voor mensen die leven met kanker, of kanker hebben gehad, als hun naasten. ’t Praethuys biedt de mogelijkheid om – zonder afspraak – een gastvrouw- of-heer te spreken. Er wordt informatie, aandacht, lotgenotencontacten en allerlei vormen van ontspanning aangeboden. Hiermee wordt geprobeerd gasten emotionele steun te geven en een beroep te doen op eigen kracht en weerbaarheid. In samenwerking met het Noordwestziekenhuis en Evean/Espria worden themabijeenkomsten georganiseerd.
Kees van Straaten, voorzitter van ’t Praethuys: ‘Zeker in de afgelopen Coronatijd hebben wij gemerkt dat onze clientèle eenzaamheid voelde. Er is sowieso voor kankerpatiënten een drempel om hulp te vragen als het emotioneel wringt. Alle Coronamaatregelen, hoe noodzakelijk ze ook zijn, hebben dat niet makkelijker gemaakt. Veel instanties waren gesloten, ook de onze was een tijd (gedeeltelijk) dicht. Wij probeerden contact te houden middels telefoon, mail, Zoombijeenkomsten en als dat mogelijk en veilig was,  in kleinere groepen op gepaste en veilige afstand.’   

Voor meer informatie: https://praethuys.nl
’t Praethuys, Westerweg 50, Alkmaar
Telefoon: 072 – 511 36 44 / Mail: info@praethuys.nl