‘Vanuit Wijkcentrum Overdie en VROUWenKRACHT gaan we maandelijks met vrijwilligers de wijk in en bellen huis aan huis aan,’ vertellen Houriya Abbou en Wim van Veen. ‘We vragen aan de bewoners hoe het met hen en hun huisgenoten gaat en of zij nog ergens hulp bij nodig hebben. We wijzen hen op de mogelijkheden van het wijkcentrum en de Infotafel waar zij met hun vragen terecht kunnen. Bij deze gesprekken geven we ook een Tulphulp-kaart aan de bewoners. Hierop staan verschillende organisaties, met hun gegevens, die kunnen helpen indien nodig.’

Waardering van bewoners
‘We zijn gestart met deze manier van werken in de coronatijd, maar we blijven het voorlopig doen. De meeste bewoners geven aan het zeer  te waarderen dat we zo naar hun welbevinden vragen, ook degenen die het zelf  goed redden. De Tulphulp-kaart wordt eigenlijk door iedereen aangenomen onder het motto: Je weet maar nooit waar het goed voor is. Door op deze manier de wijk in te gaan, ontstaan er nieuwe contacten met wijkbewoners, er worden verborgen vragen zichtbaar en we verlagen de drempel om naar het wijkcentrum te gaan of contact met ons op te nemen.’

Voor meer informatie over de ervaring met deze werkwijze: Houriya Abbou
E-mailadres: houriya-scw@thuisinoverdie.nl

Inzet Tulphulp-kaart in Overdie