Op woensdag 21 juni 2023 was er een bingo-ontmoetingsmarkt in de wijkboerderij aan de Vondelstraat. Het was de aftrap van een reeks ontmoetingsmarkten die in Alkmaar Zuid georganiseerd gaan worden. ‘Via ketenpartners werden bewoners waarvan bekend is dat zij gevoelens van eenzaamheid ervaren of waarover vermoedens zijn dat er gevoelens van eenzaamheid kunnen spelen warm uitgenodigd. Er waren 40 deelnemers op deze eerste ontmoetingsmarkt afgekomen: een gemêleerd gezelschap: van begin 20 tot 80+, man-vrouw, autochtoon-allochtoon, die allen naar ontmoeting hebben uitgekeken’, aldus gebiedsregisseur Nienke Glorie.

De deelnemers werden bij binnenkomst gekoppeld aan een partner. Met zijn tweeën speelden zij voor (gesponsorde) prijzen, allemaal gericht op ontmoeting zoals een uitje naar de drafbaan of AZ, kampeerplekken bij de Buurtcamping, suppen, een taartproeverij, samen lunchen. Dit zorgde ervoor dat mensen met elkaar in gesprek gingen, er telefoonnummers werden uitgewisseld en er afspraken werden gemaakt over het gezamenlijk innen van de gewonnen bingoprijs. De wijkboerderij verzorgde een 3-gangen maaltijd en Alkmaar Sport organiseerde nog een sport- en beweegmoment.  ‘Dit alles met als resultaat dat mensen echt met elkaar in gesprek gingen, met hier en daar een (grote) lach en een traan. Er werden gegevens uitgewisseld, men heeft zich aangemeld voor diverse activiteiten in de wijk, belangstellenden voor de wijkraad zijn geworven.’

Met samen eten en bewegen
De wijkboerderij verzorgde een maaltijd (door diverse supermarkten gesponsord) en Alkmaar Sport organiseerde nog een sport- en beweegmoment. Alkmaar Sport bracht daarbij ook het sportaanbod in de wijk én stadsbreed bij de mensen onder de aandacht.
Ook alle wijk- en buurtcentra hadden een hand-out gemaakt met hun activiteitenaanbod die aan alle deelnemers is uitgedeeld. Tijdens de bijeenkomst werd ook de Buurtcamping gepromoot en de Wijkraad en organisatie Met je Hart stelde zich aan de deelnemers voor.

De enthousiaste reacties van de deelnemers achteraf, met complimenten en woorden van dank, waren overweldigend en hartverwarmend.
Kortom, een zeer geslaagde eerst ontmoetingsmarkt in Alkmaar Zuid!

Ontmoetingsmarkten in de wijken in Zuid
Eenzaamheid is een thema dat gemeentebreed speelt. In Gebied Zuid en met name in Overdie is het percentage inwoners dat zich eenzaam voelt echter nog net even hoger dan in de rest van de gemeente. Daar willen het Gebiedsteam iets aan doen. Naast tal van andere (ludieke) initiatieven is de ontmoetingsmarkt een uitkomst van een intensieve samenwerking in Zuid tussen gemeente Alkmaar, Humanitas, Alkmaar Sport, Wijkraad en de wijkboerderij.