Humanitas Noord Kennemerland is een vrijwilligersorganisatie en onderdeel van de landelijke vereniging Humanitas. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.
We zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Onze hulp bestaat uit diverse projecten die onder zes verschillende thema’s vallen, te weten: Eenzaamheid, Opvoeden, Opgroeien, Thuisadministratie, Detentie en Verlies.
De vrijwilligers van Humanitas helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.
Voor iedereen die dat nodig heeft, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.

Waarden
We werken op basis van deze waarden en uitgangspunten:
-Gelijkwaardigheid; Onze vrijwilligers staan niet boven de hulpvrager, maar naast hem.
-Verantwoordelijkheid; In een samenleving ben je niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor anderen.
-Zelfbeschikking; Zoveel mogelijk mensen die een beroep doen op onze diensten moeten hun leven weer zelf vorm zien te geven.
-Vraaggericht aanbod; Onze vrijwilligers helpen zo snel mogelijk en bieden ondersteuning binnen de doelstelling van de activiteit.

Naast deze waarden biedt Humanitas ondersteuning op basis van tijdelijkheid en hebben alle vrijwilligers scholing gevolgd voordat ze gekoppeld worden aan een deelnemer.

Een tegen Eenzaamheid
We zijn aangesloten bij de Alkmaarse Coalitie Aanpak Eenzaamheid, omdat wij denken dat we door middel van samenwerking met andere organisaties onder andere het taboe op eenzaamheid kunnen doorbreken, de maatschappelijke aandacht voor dit thema kunnen vergroten, maar vooral ook dat er meer aandacht komt voor de meer kwetsbare mensen in deze regio die met dit thema te maken hebben.