Humanitas coördineert het Maatjesproject in Noord-Kennemerland. Een vrijwilliger wordt gekoppeld aan een deelnemer, om  hem/haar te ondersteunen bij het vergroten van het sociale netwerk. Eén van de deelnemers vertelt haar verhaal en ervaring met het maatjesproject in ons filmportret. In dit artikel wordt beschreven wat het doel en de werkwijze van dit project is.

Doel en werkwijze
De vrijwilliger komt bij de deelnemer thuis en ondersteunt de deelnemer aan de hand van een gestelde ondersteuningsvraag. Deze vraag heeft betrekking op (sociale) activering, versterken van het zelfvertrouwen, verminderen van (het gevoel van) eenzaamheid, het ontlasten van de mantelzorger en/of het opbouwen van een sociaal netwerk. Hierbij neemt de vrijwilliger geen taken, zorgen of verantwoordelijkheid over maar ondersteunt de deelnemer tijdelijk om (het gevoel van) de regie over zijn of haar leven weer in handen te krijgen. 

Deelnemers
De doelgroep is iedereen van 18 jaar of ouder die zelfstandig woont en die in meer of mindere mate last heeft van gevoelens van eenzaamheid en hier met steun van een maatje iets aan wil doen.
Wij zetten alleen een vrijwilliger in als de deelnemer zelf gemotiveerd is om ondersteuning te ontvangen van een vrijwilliger.

Vrijwilligers
Onze vrijwilligers zijn geschoold en krijgen intensieve begeleiding vanuit Humanitas. Voordat een vrijwilliger wordt ingezet heeft hij of zij meerdere gesprekken met een coördinator gehad en heeft deelgenomen aan de basistraining. Ook hebben onze vrijwilligers een VOG overhandigd en een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Tijdsduur inzet
Een vrijwilliger wordt in principe voor één jaar, maximaal twee jaar ingezet bij een deelnemer. 

Aanmelden
Het aanmelden van een deelnemer kan telefonisch via 072 540 1800 of via de mail maatjes.nkl@humanitas.nl (aan de hand van een aanmeldformulier). Bij voorkeur dient de deelnemer zichzelf aan te melden, maar dit kan ook door een begeleider of doorverwijzer gedaan worden.