Espria Ledenvereniging heeft twee contacthonden: Tim en Ton. De honden gaan samen met een ledenadviseur op huisbezoek. Bijvoorbeeld als iemand vragen heeft over dementie, eenzaamheid of als iemand angstig is.

Dit huisbezoek kan ook aangevraagd worden door mantelzorgers, begeleiders en zorgverleners van mensen met dementie. De ledenadviseur kijkt samen met leden welke hulp nodig is. De ledenadviseur ziet met inzet van de contacthond beter wat er aan de hand is. Want Tim en Ton voelen heel goed aan wat iemand bezighoudt. Daarvoor zijn zij professioneel getraind door Stichting Blijf. Daarnaast beoordeelt ze of er voldoende mensen in de buurt zijn die ondersteuning kunnen bieden. Als het nodig is, regelt zij bijvoorbeeld thuiszorg, ondersteuning of contact met anderen. Zij kent de organisaties, instanties en hulpverleners als geen ander. Voor aanvragen en meer informatie: https://ledenvereniging.nl/contacthond