De uitkomsten van de nieuwste gezondheidsmonitor zijn gepubliceerd in najaar 2020. De cijfers geven ook informatie over de mate van eenzaamheid die mensen ervaren.
Gemeenten, provincies en Rijk hebben inzicht nodig in de gezondheid en gezondheidsbeleving van burgers om goed gezondheidsbeleid te maken. Daarom onderzoeken GGD, RIVM,  en CBS de gezondheid, leefstijl en sociale situatie op lokaal, regionaal en landelijk niveau met de periodieke Gezondheidsmonitors. Ook voor de Coalitiegenoten van de Alkmaarse Aanpak tegen eenzaamheid goed om te weten. Hierbij een samenvatting plus de link.

Eenzaamheid in Alkmaar
De cijfers van het onderzoek laten ten opzichte van de laatste gezondheidsmonitor (2016) een lichte stijging zien van het percentage mensen dat zich matig tot (zeer) ernstig eenzaam voelt. Dit wijkt niet af van het regionale en landelijke beeld.
Dit geldt voor volwassen inwoners, 18 tot 65 jaar, en voor ouderen vanaf 65 jaar.
Mogelijk wordt deze toename van verminderd welbevinden deels verklaard door de coronacrisis, waardoor mensen zich angstiger of depressiever voelen, meer stress ervaren en minder regie hebben over hun eigen leven.

In Alkmaar voelt 31,9 procent van de volwassen inwoners (18 tot 65 jaar) zich matig eenzaam en 10,6 procent (zeer) ernstig eenzaam. Een totaal percentage van 42,5 procent, in 2016 was dit 41,7
Van de inwoners van 65 jaar en ouder voelt 38,7 procent zich matig eenzaam en 10,2 procent (zeer) ernstig eenzaam. Alleenwonenden voelen zich het vaakst ernstig eenzaam. Het totaalpercentage van 48,9  is nagenoeg gelijk aan dat van 2016. 

Emotionele en sociale eenzaamheid
Onder emotionele eenzaamheid wordt verstaan: het ontbreken van een hechte, emotionele band met anderen. Bij sociale eenzaamheid gaat het om het hebben van minder sociale contacten dan iemand wenst.
Van de volwassenen voelt 25,1 procent zich emotioneel eenzaam en 28,1 procent voelt zich sociaal eenzaam.
Van de ouderen voelt 26,9 procent zich emotioneel eenzaam en 32,7 procent sociaal eenzaam.

Voor meer informatie: https://gezondnhn.nl/dashboard/dashboard/psychische-gezondheid-en-welzijn