Artiance centrum van de kunsten Alkmaar
Bezoek de website
Telefoonnr: 14 072

Gemeente Alkmaar zet actief in op het succesvol verminderen van eenzaamheid onder onze inwoners. De aanpak Eenzaamheid is als integraal speerpunt in het beleid van de gemeente opgenomen.

Gemeente Alkmaar zet actief in op het succesvol verminderen van eenzaamheid onder onze inwoners. De aanpak Eenzaamheid is als integraal speerpunt in het beleid van de gemeente opgenomen. Alkmaar is aangesloten bij het Landelijk Actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid. Ouderen zijn een belangrijke doelgroep bij de aanpak eenzaamheid, maar er is ook aandacht voor andere doelgroepen, in het bijzonder jongeren.

Aanpak Eenzaamheid
Gemeente Alkmaar is initiatiefnemer van de Alkmaarse coalitie tegen Eenzaamheid. Bij de aanpak tegen eenzaamheid wordt ingezet op het versterken van signaleren, deskundigheidsbevordering en het verbeteren van doorverwijzen. Bij het ontwikkelen van de aanpak wordt de doelgroep zelf ook betrokken. Ook starten er nieuwe pilots gericht op specifieke doelgroepen. De aanpak eenzaamheid verbindt de verschillende domeinen zoals cultuur, welzijn, jongerenwerk en zorg. Er is aansluiting met gebiedsgericht samenwerken om ook op wijkniveau een goed netwerk te organiseren.