In opdracht van Steunpunt Eenzaamheid is dit filmportret van Linda gemaakt.

Linda heeft haar persoonlijke ervaring met eenzaamheid verwoord in een boek en schrijft onder andere blogs waarmee ze veel mensen weet te bereiken.
In deze film vertelt zij over haar ervaringen met gevoelens van eenzaamheid en welke lering zij daaruit getrokken heeft.
Steunpunt Eenzaamheid gebruikt dit filmportret als introductie bij de training voor medewerkers in de wijk, denk aan wijkverpleegkundigen, medewerk(st)ers supermarkt, en dergelijke.
Deze training gaat in op het herkennen van eenzaamheid bij buurtbewoners en wat je als medewerk(st)er zou kunnen doen.

Website Steunpunteenzaamheid