Artiance centrum van de kunsten Alkmaar

Bezoek de website
E-mail: info@doesgoed.nl
Telefoonnr: 072 511 06 01

Doesgoed motiveert bedrijven om een actieve bijdrage te leveren aan hun maatschappelijke omgeving.​ Wij verbinden de vraag van maatschappelijke organisaties en het aanbod van betrokken ondernemers in een ‘match’ en maken zo onze regio een stukje mooier en haar bewoners gelukkiger.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemers
Onze aangesloten ondernemers bieden hun kennis, materialen of helpende handen aan, geheel kosteloos, om maatschappelijke organisaties die daar zelf de tijd, de kennis of de vrijwilligers niet voor hebben te ondersteunen. Met het verbinden van ondernemers met de maatschappelijke organisaties draagt Doesgoed bij aan de sociale cohesie in de regio. Door het delen van de mooie verhalen die ontstaan uit ons werk en onze bijeenkomsten, inspireren wij andere ondernemers om ook invulling te geven aan het begrip Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Een tegen eenzaamheid
Doesgoed is aangesloten bij de Alkmaarse Coalitie Aanpak Eenzaamheid, omdat wij vanuit ons sterkte netwerk van betrokken ondernemers een zinvolle bijdrage kunnen leveren door hen te vragen zich actief in te zetten. Tevens willen we de maatschappelijke aandacht voor dit thema vergroten en door samen met de andere coalitie-leden op te trekken, bundelen we onze krachten en creëren we meer effect.

Informatie: https://doesgoed.nl
Sanne Koomen: sanne@doesgoed.nl
Telefoonnr: 072 511 06 01