Zet uw organisatie zich ook in om eenzaamheid in Alkmaar succesvol terug te dringen? Of wilt uw organisatie dat gaan doen? Dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan de Alkmaarse Coalitie tegen Eenzaamheid.

Als deelnemende organisatie bent u lokaal actief, in en voor gemeente Alkmaar, en onderschrijft u de doelstellingen zoals beschreven in het convenant.
Kortweg:
– Vergroten van de maatschappelijke aandacht voor eenzaamheid
– Doorbreken en bespreekbaar maken van het taboe op eenzaamheid
– Vergroten van het naar elkaar omkijken
– Vergroten van de aandacht voor personen (doelgroepen) die extra risico lopen.

Daarnaast komt de coalitie zes keer per jaar bij elkaar om de Alkmaarse aanpak tegen Eenzaamheid te bespreken en verder te ontwikkelen.
We vragen dus: Ondertekening van het convenant, deelname aan de overleggen en activiteiten vanuit de coalitie en een actieve bijdrage aan de doelen van de Coalitie:
– Inwoners met eenzaamheidservaringen betrekken bij de aanpak tegen eenzaamheid.
– Het vergroten van de kennis over eenzaamheid bij vrijwilligers en professionals door het delen van kennis, scholing en training.
– Meer onderlinge verbintenis creëren tussen de deelnemende organisaties en hun netwerk door (vernieuwende) acties gezamenlijk op te pakken.
– Communicatie, zowel onderling als naar de inwoners, is een vast onderdeel van elke actie.

We bieden:
– Een netwerk (lokale organisaties)
– Een podium (website en nieuwsbrief)
– Informatie-en kennisuitwisseling (coalitiebijeenkomsten, website)

Voor meer informatie kunt u terecht bij: CRuiter@alkmaar.nl