In maart heeft het Steunpunt Eenzaamheid negen wijkverpleegkundigen van het team Buurtzorg getraind.
De bijeenkomst over (signaleren van) eenzaamheid mondde uit ‘in mooi gesprek’ en een goede uitwisseling over de ervaringen in de wijk.
Het filmpje als introductie van de bijeenkomst laat ervaringsdeskundige Linda aan het woord en is speciaal voor deze training gemaakt.
‘Het hielp om het clichébeeld meteen te doorbreken’, aldus Debora Zee en Peter Dekker van het Steunpunt: ‘Het filmpje laat onder andere duidelijk zien dat eenzaamheid niet alleen voorkomt bij ouderen. En het laat zien dat het ook kan voorkomen bij mensen die wel contacten of een netwerk hebben.”

Buurtzorg en eenzaamheid
Naast hun verpleegkundige werk zet het team Buurtzorg zich ook in voor preventieve activiteiten in de Alkmaarse wijken waaronder aandacht voor eenzaamheid. Zo organiseren zij een keer per maand activiteiten in Wijkwaard, samen met het sociaal cultureel werk.

Werk in uitvoering
– In ontwikkeling: ambassadeurs van Buurtzorg voor het Steunpunt. Het streven is om in drie wijken/wijkcentra ambassadeurs van Buurtzorg te hebben, gekoppeld aan Voor Mekaar
-Buurtzorg heeft belangstelling om aan te sluiten bij de Coalitie als netwerkpartner
-Een aantal medewerksters van Buurtzorg  wil meedoen aan de training voor gespreksleiders van Koffie met een goed gesprek.
Dit is een serie groepsgesprekken over thema’s die ertoe doen als je ouder wordt, volgens de landelijke UP!-methodiek. Er is contact tussen de Buurtzorg-coördinator en de UP! in Alkmaar-coördinator over de wensen en mogelijkheden.
-Wordt vervolgd…

Voor meer informatie
Over Steunpunt Eenzaamheid
(ambassadeurs of de training): Peter Dekker via eenzaamheid.deoever@gmail.com
Over Koffie met een goed gesprek (training van gespreksleiders en/of de organisatie van een serie themagesprekken): Tanja Schermerhorn, coördinatie in Alkmaar van de UP!-gesprekken, 06 18 61 08 08 / tanja.schermerhorn@gmail.com