Bibliotheek Kennemerwaard staat in het hart van de samenleving en is een plek waar je niets hoeft en veel mag. Medewerkers dagen uit om te blijven leren en ontwikkelen. We organiseren ook activiteiten, onder andere gericht op culturele ontplooiing, deelname in de samenleving en bestrijding van eenzaamheid.

De vonk voor inspiratie
Bibliotheek Kennemerwaard staat in het hart van de samenleving en is een plek waar je niets hoeft en veel mag. Medewerkers dagen uit om te blijven leren en ontwikkelen. Wij helpen kinderen en volwassenen hun eigen unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo worden mensen gelukkiger en wordt de samenleving een beetje mooier.

Bewustwording en persoonlijke groei
Wij organiseren cursussen, workshops en spreekuren die de basisvaardigheden bevorderen op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden en de zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden. Maar ook activiteiten gericht op bewustwording van de eigen mogelijkheden van persoonlijke groei. Activiteiten gericht op culturele ontplooiing en deelname in de samenleving en bestrijding van eenzaamheid.

Zelfredzaamheid, kwetsbaarheid en eenzaamheid
Bibliotheek Kennemerwaard levert een belangrijke bijdrage aan het zelfstandig functioneren van inwoners. Wij helpen mensen zich te ontwikkelen tot goed geïnformeerde inwoners die beschikken over de juiste vaardigheden om bewust, kritisch en actief mee te kunnen doen in de samenleving. De bibliotheek helpt mensen hun eigen antwoord te vinden op maatschappelijke vragen. Wij spelen in op maatschappelijke vraagstukken als zelfredzaamheid, kwetsbaarheid en eenzaamheid.

Behoefte van inwoners en samenwerking met partners
Wij richten ons op de inwoners die al dan niet tijdelijk ondersteuning nodig hebben om de basisvaardigheden (digi) taal en rekenen te versterken of de vaardigheden die nodig zijn om te participeren in de maatschappij.
Dit kunnen nieuwkomers zijn, mensen uit een andere cultuur voor wie onze maatschappij met al zijn waarden en normen en een andere taal helemaal nieuw is. Maar ook mensen die vanwege persoonlijke omstandigheden de snelheid van onze samenleving (tijdelijk) niet kunnen bijbenen. Of mensen die eenzaam zijn en behoefte hebben aan contact en hulp. We doen dit door samen met samenwerkingspartners binnen het sociaal domein projecten te ontwikkelen die passen bij de behoefte van inwoners.