Artiance centrum van de kunsten Alkmaar
Bezoek de website
E-mail: info@artiance.nl
Telefoonnr: 072 540 4335

Al geruime tijd ontwikkelt Artiance ook diverse projecten binnen het sociale domein. Hierbij worden de kunsten ingezet als middel. Via de kunsten organiseren wij ontmoetingen om de cultuurparticipatie te stimuleren wat een positieve invloed heeft op het welbevinden van mensen.

Artiance, centrum voor de kunsten (onderdeel van ABC HUIS)
Artiance is vooral bekend door de vele verschillende projecten en lessen binnen de kunsten. Al geruime tijd ontwikkelt Artiance ook diverse projecten binnen het sociale domein. Hierbij worden de kunsten ingezet als middel. Via de kunsten organiseren wij ontmoetingen om de cultuurparticipatie te stimuleren. Dit heeft tot gevolg dat deelnemers hun kwaliteiten binnen de kunsten (her)ontdekken en aansluiting vinden met anderen wat positieve invloed heeft op het welbevinden.

Elk groots project is ooit ergens begonnen met een idee, een vraag, een behoefte. Daarom staan onze oren en ogen altijd open en zijn we op zoek naar matches. Waar is behoefte aan en wie (of welke organisatie) kan inspelen op deze behoefte.

Signalen en wensen
De wensen komen op verschillende manieren op ons pad; door een toevallige ontmoeting, bepaalde berichtgeving in de media of contact met andere organisaties. We zijn er van overtuigd we met deelname aan de Coalitie Aanpak Eenzaamheid beter beeld krijgen waar behoefte aan is en hoe wij daar met de kunsten op in kunnen spelen. Artiance heeft het netwerk van de coalitie nodig om signalen op te pikken. De mensen die achter de voordeur komen, kunnen de individuele wensen signaleren; zij zien een piano staan, of een reeks cd’s, foto’s of schilderijtjes aan de wand, bepaalde boeken in de boekenkast. Zij kunnen vragen wat dat voor hen betekent, zij horen de verhalen. Hier begint het: met de fascinatie van het individu voor een bepaalde kunstvorm.
Het kan ook beginnen met een heel ander signaal, iets wat een grotere groep betreft. Het gaat dan in eerste instantie niet om de interesse voor een bepaalde kunstvorm, maar dan zetten we de kunsten wel in om een bepaald sociaal maatschappelijk vraagstuk aan te pakken. Bijvoorbeeld doordat scholen aangeven zich zorgen te maken over het welbevinden van bepaalde leerlingen tijdens de lockdown starten wij voor deze jongeren een creatieve werkplaats. Het lijkt heel simpel en dat ìs het vaak ook.