Bassel Tanous woont inmiddels zeven jaar in Nederland en doet er zelf van alles aan om niet te vereenzamen.
‘Ik woon alleen, maar ik probeer wat te maken van mijn leven. Het leven gaat door. Het is goed om contact te hebben met mensen. Met mijn kinderen, familie in Syrië, de buren…
Ik nodig de buren uit bij mij of ik ga bij hen koffie drinken. Ook heb ik elke week een taalcoach om met mij Nederlands te praten. En ik ben vaak naar de bibliotheek gegaan, soms twee of drie keer per week. Daar is een taalcafé en ik heb daar heel goed contact met mensen.’
Sporten is ook goed voor je, ik doe wat ik kan. Ik ga een paar keer per dag naar buiten om even te lopen, ik doe thuis fitness-oefeningen en in de zomer ga ik zwemmen. Want alleen aar thuis zitten is niet goed.’

Ik kan niet leven zonder mensen
‘Toen ik geen betaald werk meer kon doen vanwege gezondheid, zat ik thuis. Dat was een vervelend en moeilijk gevoel. Ik voelde me alleen en ik dacht; ik moet iets doen en toen ben ik vrijwilligerswerk gaan zoeken. Zo kwam ik bij de kerk en Rataplan terecht en bij Zaffier terecht.’

Wat doet Zaffier?
Zaffier (voorheen bekend onder de naam Haltewerk) begeleid onder andere vluchtelingen op weg naar (betaald) werk. De organisatie werkt voor verschillende gemeentes in Noord-Holland, waaronder Alkmaar.

Ellen van Zaffier is consulent participatie onder andere van Bassel. Ze benadrukt dat het bij wet verplicht is om mensen die in de bijstand zitten zo snel mogelijk naar betaald werk te begeleiden.
‘Maar als betaald werk niet kan dan is vrijwilligerswerk soms een prima optie. Het kan misschien wel een eerste stap zijn richting betaald werk. Door het vrijwilligerswerk zie ik mensen stappen naar buiten maken, letterlijk en figuurlijk. Dat is heel mooi aan mijn werk.”

Zaffier en het voorkomen van eenzaamheid
Bassel is zelf van alles gaan doen om wekelijks zijn sociale contacten en bezigheden te hebben, maar Ellen ziet soms ook cliënten met een heel klein netwerk. ‘Omdat ze de deur niet meer uit gaan, durven of kunnen. Zaffier is geen hulpverlenende organisatie. We doen wél schuldhulpverlening, maar voor andere hulp verwijzen we door naar de juiste loketten of hulporganisaties. We helpen om die stappen te zetten die nodig zijn, zodat mensen niet in een sociaal isolement raken of daar uit kunnen komen. We nemen ze soms mee ‘aan de hand’ en als dat nodig is gaan we ook mee naar zo’n loket.’