In deze agenda kunnen netwerkpartners en vrijwilligers van Alkmaar activiteiten vinden die bijdragen aan het verminderen of voorkomen van eenzaamheid.
De gezamenlijke agenda draagt bij tot een betere onderlinge afstemming en samenwerking.
Oók zijn de medewerkers beter toegerust om bewoners te informeren en wegwijs te maken in de mogelijkheden in gemeente Alkmaar.

De activiteiten in deze agenda kunnen worden gefilterd, onder andere op diverse categoriën, leeftijd en/of wijk.
We maken gebruik van dezelfde wijkindeling die de gemeente Alkmaar hanteert.
Wijkindeling Alkmaar:

  • Alkmaar Centrum
  • Daalmeer
  • Alkmaar West / De Hoef
  • Alkmaar Zuid
  • Oudorp /Schermereiland
  • Daalmeer / Koedijk
  • Overdie
  • Huiswaard / Vroonermeer
  • Graft-de Rijp
  • Schermer
Bekijk de agenda