Aanpak Coalitie Alkmaar

De Alkmaarse Coalitie Aanpak Eenzaamheid zet vooral in op bewustwording, samenwerking en het activeren van de onderlinge betrokkenheid van inwoners. Het ontwikkelen van een duurzame aanpak staat daarom in het teken van anders organiseren, kennis delen en verbinden – en niet zozeer in het ontwikkelen van meer activiteiten.

Doelen van de Coalitie zijn:

  1. Vergroten van de maatschappelijke aandacht voor eenzaamheid.
  2. Doorbreken en bespreekbaar maken van het taboe op eenzaamheid.
  3. Vergroten van het naar elkaar omkijken.
  4. Vergroten van de aandacht voor personen (doelgroepen) die extra risico lopen.

Dit is wat we doen

  • We luisteren naar en leren van lokale ervaringsdeskundigen en hun netwerk. Bij portretten is meer te zien van en te horen over de ervaringsverhalen van de medewerkers die werken aan het bespreekbaar maken en het verminderen van eenzaamheid in Alkmaar.
  • We inspireren elkaar met praktijkvoorbeelden en lokale initiatieven. Bij initiatieven is informatie te vinden over de lokale acties, activiteiten en projecten.
  • We organiseren trainingen, netwerkbijeenkomsten en gesprekken.
    We agenderen en denken mee over de aanpak van eenzaamheid in de Alkmaarse wijken en gebieden.
  • We delen kennis met elkaar uit onze praktijk en van (lokale) deskundigen en bieden hulp&advies aan bewoners en (vrijwilligers-) organisaties in de gemeente Alkmaar.