Bezoek de website
E-mail: info@wonenplusalkmaar.nl
Telefoonnr: 072 5122711

WonenPlus Alkmaar is een organisatie die vrijwilligershulp aan huis organiseert. Wij koppelen de vragen van onze abonnees aan het aanbod van onze vrijwilligers. Met het doel dat mensen zo lang en zo plezierig mogelijk thuis in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Wij leveren daarbij maatwerk dat voldoet aan de individuele behoeften van deze mensen inclusief hun welbevinden. Wij bieden met deskundige vrijwilligers (gefaciliteerd door een klein team van betaalde professionele medewerkers) ondersteuning en begeleiding aan mensen die zelfstandig wonen, maar vanwege een tijdelijke of structurele beperking daar hulp en ondersteuning bij nodig hebben. Daarbij gaat het zowel om een aanbod van praktische diensten (klusjes, boodschappen, tuinonderhoud etc.), als om persoonlijke ondersteuning en begeleiding.

Zelfredzaam en wederkerig
In elke wijk hebben wij onze contactpunten en personen waarmee wij nauw samenwerken. Kenmerkend voor onze organisatie is, dat wij werken vanuit de relatie die wij met onze abonnee aangaan. Wij zoeken op elke vraag een passend antwoord, waarbij wij de zelfredzaamheid van en wederkerigheid door onze abonnees stimuleren en waarin wij ook een functie vervullen voor de zingeving en welbevinden. Op deze wijze dragen wij bij aan een betrokken samenleving waarbij de ondersteuning van kwetsbare mensen vanzelfsprekend is.

Versterken informeel netwerk
Wij gaan op zoek naar de (eenzame) mensen die weinig tot geen mensen om zich heen hebben. Wij benaderen mensen actief wanneer wij signalen van vrijwilligers, buren of instanties ontvangen waarbij sprake is van een niet pluis gevoel. Voor de mensen die hier behoefte aan hebben worden ontmoetingen gerealiseerd voor het versterken van hun informele netwerk. Voor een hulpvraag, een zinvolle daginvulling of behoefte aan meer sociaal contact of zingeving kan passend vrijwilligerswerk een oplossing betekenen. Naast de praktische hulp zorgen wij bij mensen die dit wensen ook voor persoonlijke ondersteuning.